dr Anna Gulczyńska

Communications Rewired > Portfolio > dr Anna Gulczyńska

Książka Uli i Moniki pisana jest do człowieka – do mnie, do Ciebie, do niej i do niego, ale nie do każdego “jakotakiego”.

Spersonalizowana, uwzględniająca indywidualne preferencje, potrzeby i styl. W przystępny sposób pokazuje, jak korzystająca z niej osoba może zastosować ją dla samej/samego siebie i prowadzonego biznesu.

Książka ta nie chce zmienić człowieka, nie mówi: wszystko, co do tej pory było w twoim życiu to bzdura, tylko my mamy ten cudowny pomysł, jak uzdrowić twoją komunikację. Wręcz przeciwnie – zachęca, aby wykorzystując swój potencjał, swoje zasoby i uwzględniając potrzeby – poszerzyć horyzonty.

A w czym? I to jest ważne pytanie! Odpowiedź na nie poznajemy już przy spisie treści, który aż chce się przeczytać. A to rzadkość! Od pewnego czasu w większości książek ów spis treści jest na samym początku, ponieważ jest po prostu ważny. Porządkuje, daje poczucie przewidywalności, ale go omijamy – bo wydaje się nudny. Jednak nie tu. Polecam zacząć od spisuj treści! Co więcej – wracać do niego, w poszukiwaniu inspiracji, motywacji, czy bogatych półek z wieloma narzędziami! 

Zgodnie z zamysłem autorek, książka ta ma być „intelektualną przygodą”, w której ustala i nadaje się znaczenia, miłą podróżą, która rozwija, uczy  i podbudza. Osadzona w postmodernistycznym i jednocześnie pandemicznym  świecie, na gruncie konstrukcjonizmu społecznego, na uzgadnianiu znaczeń, wydaje się być dostępna na kilka sposobów. Co to oznacza? Dość trudno napisać jest książkę – opartą o ponowoczesne idee, z więc dającą przestrzeń i uwzględniającą mnogość dyskursów, a jednocześnie będącą rodzajem mądrego, nie-infantylizującego i dyktatorskiego poradnika, czy jak piszą autorki: podręcznika. Można odczytywać, czy też odkrywać ją chyba wielorako, w zależności od potrzeb i możliwości … czytelnika – czytając, użytkownika – zakreślając i kolorując, praktyka – ćwicząc, aktywnego obserwatora – oglądając i sięgając do źródeł internetowych. Badacza i zorientowanego praktycznie naukowca, zgodnie z zasadą: teoria, praktyka, doświadczenia własne, sprawdzone sposoby i proponowane innowacje…, to wszystko tu jest.  A nawet… i tu uwaga:  wielozdaniowej matki – coachingującej swoje dzieci, czy aktywnego sportowca  – tworzącego własną kanwę wyzwań komunikacyjnych. 

Publikacja ta ma jeszcze jeden walor – można czytać ją nie – po – kolei, ponowocześnie! Wybierając zagadnienie ze spisu treści, czy też otwierając na przysłowiowy „chybił-trafił”,  z zaciekawieniem: co książka chce mi powiedzieć? Co dziś świat ma dla mnie? „Mniej ambicje artysty, ale umysł inżyniera”, jak cytuj autorki, mądrze i zgodnie się rozwijaj, ucz, kreuj, dostrzegają mnogość perspektyw i wszechogarniający, dynamiczny kontekst. 

dr Anna Gulczyńska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu